• • با موسیقی برای داشتن جامعه ای سالم
  • • برای شرکت در کلاس های گروه نوازی
  • • تار -سه تار -گیتار- دف- تنبک- پیانو
  • • و یولن و...با آموزشگاه تماس بگیرید.
  • • تلفن های آموزشگاه 88670868-02188784988