با آموختن ساز دلخواه خود سلامت روحی و شادابی خود را دوام بخشیم , نام وزیری به احترام استاد بزرگ موسیقی، علینقی وزیری بر این آموزشگاه گذاشته شده است. , آموزشگاه وزیری با دعوت از زبده ترین آموزش دهندگان و استاد ها مکانی فرهنگی برای رشد فرزندان ایران است , آموزشگاه موسیقی وزیری با دعوت از گروهی از بهترین استاد ها و هنرآموزان در راستای اشاعه فرهنگ ایران گام بر میدارد , امروز اثبات شده است که آموختن موسیقی موجب افزایش توان فکری خواهد شد , آموختن یک ساز را به فرزند دلبند خود هدیه دهید , با آموختن یک ساز و یا آواز زندگی شیرین و جهان برای شما زیبا خواهد شد , 02188784899 - 02188670868