• • آموزش موسیقی با نگاهی نو در
  • • آموزشگاه وزیری با اساتید و مدرسانی
  • • با هدف تعالی فکری و مهارت عملی
  • • برگزاری کلاس های گروه نوازی
  • • برگزاری اجراهای صحنه ای