• • تسلیت به اقای نادعلی ازعزیزان تالار وحدت
  • • برای از دست شدن فرزند دلبنشان.
  • • ما را در غم خود شریک بدانید
  • • تلفن های آموزشگاه
  • • 021-88784899 و 02188670868