• • آموزشگاه وزیری در راه تربیت هنرمندان جوان
  • • و ارتقا سطح شنیداری آنان تا رسیدن به یک
  • • ساحل امن هنری و بوجود آوردن آثار زیبا و
  • • خلاقانه جمه ها نیز فعال است.
  • • کد آهنگ های کیوان ساکت برای ایرانسل و همراه اول