سایت رسمی کیوان ساکت
 

درگذشت هنرمند عزیز، جلال ذوالفنون

یک شنبه 20 فروردین 1391

درگذشت هنرمند عزیز، جلال ذوالفنون را به خانواده ایشان و جامعه هنری  تسلیت میگویم.