سایت رسمی کیوان ساکت
 

درگذشت دکتر احسان نراقی

دوشنبه 13 آذر 1391

درگذشت دکتر احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده و عضو یونسکو را بر فرهنگیان ایران غم مباد می گویم.