سایت رسمی کیوان ساکت
 

پيرامون كنسرت تالار انديشه

شنبه 8 تیر 1392

اين كنسرت در بخش نخست با بداهه نوازي استاد ساكت و همراهي پيانو بهنام ابوالقاسم شروع شد.سپس در بخش دوم ابتدا استاد ساكت به احترام اساتيد درگذشته
جليل شهناز - همايون خرم - داريوش صفوت - حسن كسايي و فريدون حافظي يك دقيقه سكوت اعلان كردند سپس
با تار و پيانو و آواز هاشم احمد وند شروع شد پس از آن دو اثر كلاسيك با همراهي كيارش ساكت و سالار زمانيان نواخته شد سپس با گروه آثاري از كيوان ساكت با صداي امير مردانه
 پايان بخش اين اجراي زيبا بود.