سایت رسمی کیوان ساکت

کیوان ساکت در قائـــن به یاد استاد شهنـاز مینوازد

یک شنبه 9 تیر 1392

قائــن یکی از شهرهای خراسان جنوبی است.کیوان ساکت در قائن به یاد استاد شهنـــاز و در سوگ ایشان مینوازد..

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code