سایت رسمی کیوان ساکت
 

کیوان ساکت و سالار عقیلی در گنبد

چهارشنبه 12 تیر 1392

جمعه 14 تیر،همزمان با زادروز کـــیوان ساکت،کنسرتی به همـراه ســالار عقیلی و پیانوی بهنام ابوالقاسم در گـنبد اجرا خواهد شد.
این اجـــرا فضای بسیــار متفاوتی با اجراهای قبل دارد.