سایت رسمی کیوان ساکت
 

انشار كتاب چهارم

دوشنبه 31 تیر 1392

دوستان و عزيزان
 
به زودي كتاب چهارم با ويرايشي كاملا متفاوت و با اضافه شدن گوشه هاي متعلقات شور و به دو زبان افتخار نشر پيدا خواهد كرد
مانند ديگر كتب تاليف اينجانب تمامي رديف ها به روايت صاحب اين قلم و به صورتي تنظيم شده كه كاربرد اجرايي داشته باشند.
بي شك نظر هاي سازنده شما مرا در به انجام رسانيدن اين مهم ياري خواهد كرد.
كيوان ساكت