سایت رسمی کیوان ساکت

رديف كيوان ساكت

پنج شنبه 3 مرداد 1392

ساكت اعتقاد دارد كه ساختار موسيقي ايراني ‏ساختاري مشخص و ثابت است كه مي بايد با توجه به زيبايي شناسي هر دوره و زمان و نيز نيازهاي آن لبس نوي به آن پوشاند
 
هم از اين روست كه ما شاهد  تاليف رديف هاي متنوع از سوي هنرمنداني نظير اقاحسينقلي- علي اكبر شهنازي - ني داوود - صبا وپايور هستيم.در تمامي اين رديف ها شاكله و ساختار گوشه ها يكي است و فقط جمله ها طوري تنظيم و با آرايه ها تزيين شده اند كه شنونده ي آگاه گزار زيبايي شناسي دوران را در آن ها بخوبي احساس مي كند.وگرنه چه لزومي به اين كار بود و همه همان رديف ميرزا عبدالله را تكرار مي كردند. اين نكته اي است كه امروز از ديد بسياري پنهان شده است و درنزد پاره اي هنرمندان كه از خلاقيت كمتري نسبت به نسل هاي بعدي برخوردارند بازار رديف به نوعي دكان براي شهرت وكسب درامد  تبد يل شده است.امروزه انتظار شنونده موسيقي ايراني از رديف و موسيقي ايراني با آن چه در ايام قديم بوده به كلي متفاوت است و اين تفاوت باعث شده تا در اثار هنرمندان شاهد تغيير هايي هم به جهت تمپو(سرعت) و هم به جهت معنايي متفاوت با هنرمندان پيشين باشيم باشيم.به عنوان نمونه رديف در گذشته تندتر از امروز اجرا مي شده است در صورتي كه در ساز هنرمنداني نظير استاد شهناز اين درست برعكس است و همينطور در همه ي صور ديگر موسيقي ايراني اينچنين است.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code