سایت رسمی کیوان ساکت

يكصدمين سالگرد پدر جغرافياي ايران دكتر منو چهر ستوده

یک شنبه 6 مرداد 1392

هر چند با جند روزي تاخير اما مايلم تبريك بگويم تولد اين ايران شناس و عاشق ايران دكتر منوچهر ستوده.خود وي معتقد است ١٠٢ سال زندگي خواهد كرد
فقط چند سطري از استاد شفيعي كدكني مي اورم در خصوص اين مرد بزرگ و عالي قدر:
كساني كه در نسلهاي آينده در حوزه ي جغرافياي تاريخي ايران بزرگ به مطالعه بپردازند پژوهش ها و مداركي كه توسط استاد دكتر منوچهر ستوده فراهم امده است مهمترين مدارك تحقيقاتشان را در آينده تشكيل خواهد داد.تصور نمي كنم كه در قرن ما هيچ كس در حوزه ي خغرافياي تاريخي ايران بزرگبه تنهايي به اندازه ي دكتر ستوده كار بزرگ و ماندني انجام داده باشد.هر چه بگويم در دايره ي همين مطلب خواهد بود.من اهل پر حرفي نيستم.
به نقل از مجته ي بخارا شماره ي 93

چندي پيش دوستاني نزد من آمدند و از من تقاضا كردند كه چند پيراهن امضا كنم تا در مراسم روز تولد ايشان(٢٨تير) به مزايده فروش رود (كه البته پيش از من ديگران نظير شهرام ناظري و.. اينكار را كرده بودند)
كه صرف هزينه درخت كاري وو به مناسبت تولد اين مرد گرامي شود. دريغ كه در روز ٢٨ تير نتوانستم در مراسم حضور پيدا كنم.توصيه ميكنم  در اين رابطه مجله بخارا كه با خون دل علي دهباشي به چاپ ميرسد را بخوانيد و عكسهاي آنرا ببينيد.


انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code