سایت رسمی کیوان ساکت

لازمه ي هنرمند بودن-بخش نخست

دوشنبه 14 مرداد 1392

هنرمند بودن مستلزم اين است كه انسان احساس را بگيرد نگاهدارد و خاطره را به قالب بيان و ماده را به جامه ي شكل دراورد .عاطفه براي هنرمند كافي نيست او بايد پيشه ي خويش را بشناسد و از آن لذت ببرد.( بر خلاف بسياري كه امروز به آن فقط به ديده ي يك حرفه براي كسب معاش استفاده مي كنند)تمام وفنون و اشكال و قراردادهايي را بفهود كه بدان وسيله طبيعت - اين عجوزه ي دهر-را مي توان رام و تابع ميثاق هنر كرد.شوري كه هنر دوست را به التهاب مي اندازد به خدمت هنرمند واقعي در مي آيد.هنرمند مغلوب حيوان سركش نمي شود بلكه آن را رام ميكند.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code