سایت رسمی کیوان ساکت

مهارت خوانندگي

پنج شنبه 24 مرداد 1392

در گذشته از اين بيت براي آزمايش مهارت خوانندگي استفاده مي كردند : راست گويان حجازي به نوا مي گويند       كه حسين كشته شد از جور مخالف به عراق به اين صورت كه خواننده ي ماهر كسي بود كه اين بين را طوري اجرا مي كرد كه هر واژه در گوشه ي هم نام خودش اجرا شود يعني راست در گوشه ي راست - حجاز در حجاز و نوا در نوا وحسين در مقام حسيني كشته در گوشه ي كشته مرده -مخالف در مخالف و عراق هم در گوشه ي عراق.كه البته يك جور به اصطلاح قدما مركب خواني بوده است كه هر كسي از عهده ي آن بر نمي آمده است.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code