سایت رسمی کیوان ساکت

در حاشيه ي اجراي سمنان

شنبه 2 شهریور 1392

با اين برخي گروه هاي معلوم الحال( و برخي از نوازنده هاي مغرض از طريق ايجاد جو ترس و پراگندن شايعات سعي در بر هم زدن اين اجراي با شكوه داشتند)اين اجرا به زيبا ترين شكلي انجام شد و مردم با تشويق هاي  مكرر باز هم اهنگ هاي بيشتري را از گروه خواستار شدند و اين در حالي است كه گروه بدون خواننده اجرا كرد. و اي در حالي بود كه حتي تا دقايقي پيش از اجرابرخي سعي در ارعاب نوازنده ها داشتند.كه با حضور آقاي صادقي نژاد(مسئول موسيقي اداره كل) همه نقش بر آب شد.ياد اين شعر اخوان افتادم
جويبار لحظه ها جاري است .... چون سبوي تشنه كه اندر خواب بيندآب واندر آب بيند سنگ........دوستان و دشمنان را مي شناسم من ...اما واي با كه بايد گفت   دوستاني دارم كه از ان ها به دشمن التجا خواهم بردن.
عوام مي گويند كرم از خود درخت است.آري درست است و چه نيكو درست است.ما مردمي هستيم كه اغلب تن اسان وكاهليم و از كار كردن ديگران رنج مي بريم( صد البته مراد من همه نيستند و استثنا هم داريم).وقتي ميبينيم يكي كار ميكند ساده ترين روش نفي كردن وي است تا اين كه برويم روزي فلان  ساعت  تمرين كنيم و ....بگذريم كه جهان جاي گذشت است....
.ابن قبيل اجراها گام موثرومهمي است در راه اشنا كردن مردم با موسيقي بي كلام كه همانا يكي از مهم ترين اشكال موسيقي هر مملكتي است.چه‏‏ از آنرو كه كلام موسيقي را ترجمه مي كند  به ماهيت  ذاتي موسيقي كه يكي از ويژگي هاي آن غير قابل ترجمه شدن است لطمه ميزند.به اين معني كه گاهي يك موسيقي براي چندين نفر موجب برانگيختن احساساتي متفاوت مي شود و هر كس به فرا خور روحيات خويش آن رااستنباط كرده و بهره مي برد.اما كلام به موسيقي يك جهت معين داده و ديگر آن عنصرراز الود موسيقي كه باعث برانگيختن احساسات مختلف گشته محو مي شودواز طرفي مردم با زبان هاي ديگر با ان نمي توانند ارتباط احساسي عميق و يا واقعي پيدا كنند.
چه بسياري از مردم هنر دوست از همه ي دنيا موسيقي بي كلام فرهنگ هاي بيگانه را از نوع با كلام ان دوستتر دارند.در چنين اوضاعي كنسرت موسيقي بي كلام نظير انچه در ١ شهريور در سمنان اجرا شد به غيز از ارزش هنري از ارزش تبليغ فرهنگي نيز برخوردار است.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code