سایت رسمی کیوان ساکت

تو ساكت شدي من به كيوان رسيدم

سه شنبه 12 شهریور 1392

سه تار تو سي تار دل را تكان داد
فراسوي اين روز هاي زبون كسل را نشان داد
سه تار تو پرواز در خلسه را مشق ما كرد
دويدن در آئينه آموخت 
و ما را ز ما لحظه هايي جدا كرد.
 
 سه تار تو روشن تر از شعر سعدي سخن گفت
سر انگشت تو راز دل را به من گفت
سر انگشت تو زخمه بر تار دل زد
نه تنها به زخمه و بر دل
كه يك گوشه هم بر نهفت همايون آن يار پيمان گسل زد....
سه تار تو ز اعماق تاريخ واگويه مي كرد
سه تار تو انگار
                           به مرگ سياوش ها مويه مي كرد...........
 نواي سه تار تو شوري دگر داشت
نواي سه تار تو هر چند در گوش و در گوشه ابريشمين بود
    وليكن
چو فرياد هايي كه بر خيزد از پتك آهنگري ، كاوه اي،
                                                                      آهنين بود.
هيا هاي هوراي بيدادهايي كه رفت ست
                                                   هزارن،هزاران،هزاران بر اين سرزمين بود
 ز طاق مداين چو بگذشت وا گويه هايت
من از پي دويدم، ز ايوان  گذشتم ، به سلمان رسيدم
تو ساكت شدي، ليك از آن پيشتر من
                                             ز سر پنجه ي تو به ايمان رسيدم 
تو ساكت شدي، من به كيوان رسيدم.
                                                 تهران ،پاييز١٣٨٩
                                                                             موسوي گرمارودي


انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code