سایت رسمی کیوان ساکت
 

رونمایی از آلبوم "کی میرسد باران" در خانه هنرمندان

سه شنبه 7 آبان 1392

با وجود تلاقي روز رونمايي با ١٣ ابان و با وجودي كه بسياري از ميهمانان به علت بسته بودن خيابان هاي اطراف سفارت امريكا نتوانستند حضور يابند ولي بسياري ديگر از جمله استاد روشن روان و دكتر سرير و استاد موسوي گرمارودي و استاد موسي گنجه اي و استاد عباس سجادي و... بسياري ديگر حضور بهم رسانيدند و در اين جلسه سخنراني كردند و استاد گرمارودي شعري را كه براي سه تار نوازي ساكت سروده بود در ميان جمع به دعوت خانم ژاله صادقيان قرائت كرد.