سایت رسمی کیوان ساکت

نوروز فرخنده باد

جمعه 29 اسفند 1393

امید وارم امسال سال مرگ و نابودی بسیاری چیزها باشد
سال نابودی نامردمی ها
سال مرگ بی عدالتی ها
سال نابودی ظلم و ستم
سال نابودی فقر و فحشا که دو عنصر ملازم هم هستند
و سال تولد بسیاری دیگر
سال تولد انسانیت در همه جهان
سال استقرار صلح و آرامش
سال اندیشیدن
و اندیشیدن به انسانیت
نوروز فرخنده باد

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code