سایت رسمی کیوان ساکت

هنر مقوله‌ای ذاتی است

دوشنبه 1 مهر 1398

کیوان ساکت/ آهنگساز و نوازنده تار و سه تار
هنر مقوله‌ای پیچیده است که یک بخش آن ذاتی است
(یعنی باید گوهره ذاتی داشته باشد) وبخشی دیگر آموختنی. طبعا اگر فردی از آن گوهره برخوردار نباشد نمی‌تواند در وادی هنر به قله های درخشان و بلندی برسد. درعین‌ حال  نقش آموزش درست و اصولی را هم نمی‌توان در این بین نادیده گرفت. به‌طوری که آموزش صحیح و اصولی وعلمی است که می‌تواند گوهره ذاتی که در فرد نهفته است را نمایان کند. به بیان ساده‌تر، نقش آموزش در تعالی یک جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا در امور اجتماعی، نقشی تعیین ‌کننده دارد. جامعه‌ای که رسانه های اجتماعی آن مردم را کم کم  به شنیدن آثار عالی موسیقی عادت می دهند، می‌تواند به لحاظ فکری به تعالی و بالندگی دست یابد. در چنین جامعه‌ای  میزان بزه و جرم هم کاهش می‌یابد. در همه جوامع جرائم مختلف زیادی رخ می‌دهد، از اختلاس و دزدی گرفته تا جرائم دیگر. ولی در این میان حتی یک ‌بار هم نشده است که نام یک هنرمند واقعی دیده شود. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که چگونه می‌توان تمهیدی اندیشید تا هنر به رشد و تعالی فکری مردمان یک جامعه منجر شود. در اینجا ست که نقش متولیان فرهنگی بسیار اهمیت می یابد. امروز نمی‌توان نقش آموزش را در شاخه‌های مختلف فرهنگی هنری نادیده گرفت، به ویژه آموزشی که برپایه‌های اصولی وعلمی  و معیارهای اخلاقی بنا نهاده شده باشد، در این صورت به‌ طور قطع می‌تواند سهم موثرتری در یک جامعه داشته باشد و به ظهور و بروز هنرمندانی در آینده منجر شود که در تعالی ‌بخشی و ارتقاء رشد فکری و سطح سلیقه و ذائقه مردم نقش زیادی ایفا کنند. معنویات و اخلاق چیزی ست که جامعه جهانی و ایران ما امروز به آن نیاز مبرم دارد. و این چیزی ست که متاسفانه هم در کشور ما وهم در جهان رنگ باخته است. معتقدم تنها مسئله‌ای که جامعه امروز ما به‌ رغم پیشرفت تکنولوژی و ورود رسانه‌های مدرن به آن احتیاج دارد، صلح و دوستی است که در سایه اخلاق و عشق شکل گرفته باشد و انسان دردمند و سرگشته و تکنولوژی زده امروز را به ساحل امنی هدایت کند و این فقط در سایه ی هنر میسر می شود. درسایه ی آموزش درست هنری است که  می تواند در طول زمان  ظهورهنرمندانی دلسوز و درد آشنا و متعهد  رقم بزند و از این طریق با پدید آمدن آثار عالی هنری به مرور موجبات رشد روحی و فکری جامعه فراهم شود. زیرا در این زمان تنها هنر است که می تواند روح دردمند انسان امروز را التیام بخشد. و این میسر نمی شود مگر با آموزش درست. به‌ ویژه چنان که پیشتر گفتم آموزشی که بیش از بیش از هرچیز، بر پایه اخلاق استوار شده باشد، دراین صورت است که می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای با در برگیری مولفه‌هایی از این دست به سمت وسوی بالندگی و پیشرفت برود و مردمان آن جامعه زندگی زیباتر و سالم‌تری داشته باشند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر