سایت رسمی کیوان ساکت
دیدار شرق و غرب نت آهنگهای اجرا شده در آلبوم دیدار شرق و غرب
شامل 20تمرین بسیار مفید برای مضراب پروانه تریل و سرعت پنجه و مضراب
شامل 15 چهارمضراب برای دوره میانی متوسطه تار و سه تار
نت برخی آهنگ های اجرا شده در آلبوم شرق اندوه همراه پارت پیانو
18 چهارمضراب برای تار و سه تار اجرا شده در البوم سبکبال همراه تنبک
بیست تمرین بسیار مفید برای دوره ی میانی متوسطه به بالا ویژه ی تار و سه تار
بیایید تار و سه تار بنوازیم 6 شامل ردیف و آهنگ ها و تمرین ها در شور لا
بیایید تار و سه تار بنوازیم 5 شامل ردیف و تمرین و آهنگهای چهارگاه و شوشتری
بیایید تار و سه تار بنوازیم 4 شامل ردیف تمرین ها و آهنگ های نغمه های ابوعطا بیات ترک افشاری و کرد بیات
بیایید تار و سه تار بنوازیم 3 نغمه اصفهان شامل ردیف و آهنگهای برگزیده در نغمه اصفهان
بیایید تار و سه تار بنوازیم در دفتر دوم ردیف دشتی و تمرین ها و آهنگهای این نغمه ی زیبا
بیایید تار و سه تار بنوازیم 1 آشنایی با آموختن تار و سه تار همراه آهنگ هایی مانند می زده پدر خوانده ساری گلین و جدول آوانویسی 31 درس
گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران( ردیف موسیقی دستگاهی با نگاهی کاملا اجرایی همراه شعر و توضیح بحر های عروضی شاه گوشه های ردیف) با چاپی بسیار نفیس