سایت رسمی کیوان ساکت
گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران( ردیف موسیقی دستگاهی با نگاهی کاملا اجرایی همراه شعر و توضیح بحر های عروضی شاه گوشه های ردیف) با چاپی بسیار نفیس
بیایید تار و سه تار بنوازیم 1 ( آشنایی با آموختن تار و سه تار همراه آهنگ هایی مانند می زده - پدر خوانده - ساری گلین و جدول آوانویسی) 31 درس
بیایید تار و سه تار بنوازیم در دفتر دوم (ردیف دشتی و تمرین ها و آهنگهای این نغمه ی زیبا)
بیایید تار و سه تار بنوازیم 3 ( نغمه اصفهان)- شامل ردیف و آهنگهای برگزیده در نغمه اصفهان
بیایید تار و سه تار بنوازیم 4( شامل ردیف - تمرین ها و آهنگ های نغمه های ابوعطا - بیات ترک - افشاری و کرد بیات)
بیایید تار و سه تار بنوازیم 5 ( شامل ردیف و تمرین و آهنگهای چهارگاه و شوشتری)
بیایید تار و سه تار بنوازیم 6 (شامل ردیف و آهنگ ها و تمرین ها در شور لا)
بیست تمرین بسیار مفید برای دوره ی میانی(متوسطه) به بالا ویژه ی تار و سه تار
18 چهارمضراب برای تار و سه تار اجرا شده در البوم سبکبال همراه تنبک
نت برخی آهنگ های اجرا شده در آلبوم شرق اندوه همراه پارت پیانو
شامل 15 چهارمضراب برای دوره میانی (متوسطه) تار و سه تار
شامل 20تمرین بسیار مفید برای مضراب پروانه- تریل و سرعت پنجه و مضراب
دیدار شرق و غرب( نت آهنگهای اجرا شده در آلبوم دیدار شرق و غرب)