سایت رسمی کیوان ساکت

ساکت در کرمانشاه

چهارشنبه 10 مهر 1398

کنسرت کیوان ساکت در کرمانشاه در تاریخ های 3و4 ماه جاری با گروه آوابرنامه ای در دو بخش اجرا خ.اهد کرد. بخش نخست موسیقی کردی و بخش  دوم آثاری از وی با گروه نواخته خواهد شد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر