سایت رسمی کیوان ساکت

شرق اندوه

آلبوم شرق اندوه


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
18116 پرواز زنبور عسل 0 00:00:00
18115 انوانسيون 0 00:00:00
18114 اتوود(فا) مينور 0 00:00:00
18113 سونات(ر)مينور 0 00:00:00
18112 آستورياس 0 00:00:00
18111 بادي نري 0 00:00:00
18110 منوئه 0 00:00:00
18109 آداجيو 0 00:00:00
18108 سوگنامه 0 00:00:00
18107 کرانه 0 00:00:00
18106 خاطره 0 00:00:00
18105 موج 0 00:00:00
18104 تکنوازي تار 0 00:00:00
18103 افسوس 0 00:00:00