سایت رسمی کیوان ساکت

جامه دران

آلبوم جامه دران


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
18148 قطعه دخترک ژوليده 0 00:00:00
18147 ضربي مخالف 0 00:00:00
18146 چهارمضراب رقص پروانه 0 00:00:00
18145 زنگوله و آواز چهارگاه 0 00:00:00
18144 مقدمه ، چهرگاه و پيش زنگوله 0 00:00:00
18143 چهارمضراب بهاران 0 00:00:00
18142 بيات راجع و چهار مضراب 0 00:00:00
18141 چهار مضراب اصفهان 0 00:00:00
18140 مقدمه اصفهان 0 00:00:00
18139 اصفهان 0 00:00:00