سایت رسمی کیوان ساکت

یادگار خون سرو

آلبوم یادگار خون سرو


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
18194 مارش ترک موتسارت 0 00:00:00
18193 لاو استوری فرانسیس له 0 00:00:00
18192 نقش خیال (شوشتری) 0 00:00:00
18191 رقص گیلک 0 00:00:00
18190 بامداد (چهار گاه) 0 00:00:00
18189 سلو چهار گاه (تار و کمانچه) 0 00:00:00
18188 شام گاه (7 ضربی شوشتری) 0 00:00:00
18187 هامون (نوا) 0 00:00:00
18186 ابر می بارد (دشتی) 0 00:00:00
18185 سلو دشتی (تار و کمانچه) 0 00:00:00
18184 رقص شیرازی (شوشتری) 0 00:00:00
18183 یادگار خون سرو (بیات شیراز) 0 00:00:00