سایت رسمی کیوان ساکت

شبی با خورشید

آلبوم شبی با خورشید


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
18214 رستاخيز - چهارگاه 0 00:00:00
18213 سلو «تار» و «پيانو» 0 00:00:00
18212 راپسودي چهارگاه 0 00:00:00
18211 رقص ايراني - شوشتري 0 00:00:00
18210 سلو «تار» و «ويولن» 0 00:00:00
18209 آرزوي بزرگ - نوا 0 00:00:00
18208 سلو «تار» - دشتي 0 00:00:00
18207 سفر در برگ نيلوفر (مرثيه‎اي براي فريدون مشيري) 0 00:00:00
18206 برگ و باد - چهارمضراب شور 0 00:00:00
18205 سلو «تار» و «پيانو» - اصفهان، شور 0 00:00:00
18204 غم و شادي 0 00:00:00
18203 نگاه 0 00:00:00