سایت رسمی کیوان ساکت

می تراود مهتاب

آلبوم می تراود مهتاب


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
18224 تک نوازی سه تار - بیات ترک 0 00:00:00
18223 تک نوازی تار - شور 0 00:00:00
18222 چهار مضراب - نوا 0 00:00:00
18221 بیا تا عاشقی از سر گیریم - نوا 0 00:00:00
18220 تک نوازی سه تار - نوا 0 00:00:00
18219 چهار مضراب - بیات ترک 0 00:00:00
18218 ساز و آواز - افشاری 0 00:00:00
18217 گلشن آرزو - افشاری 0 00:00:00
18216 می تراود مهتاب - شور دشتی 0 00:00:00
18215 انکار شراب - شور دشتی 0 00:00:00